Jens K Styve

Category: Featured

Grafills spalte «fantastisk fredag» spurte om eg kunne anbefala fem bøker: Å dela fem bøker på grafill.no er ei fantastisk anledning til å opphøga meg sjølv, til å tydeleg demonstrera kor smart, sofistikert og interessant eg eigentleg er. Det er fristande, sjølvsagt, men som alternativ har eg valgt upopulære bøker som eg likar og som […]